Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 79
Tháng này 4853
Tổng truy cập 898581

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG

Lượt xem: 694. Ngày đăng: 09:45 14/12/2023

PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN        
TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ
DANH SÁCH  CB - GV - NV TOÀN TRƯỜNG
           
TT Họ và tên Chức vụ Ngày, tháng, năm sinh Email Số điện thoại
1 Trần Đình Lộc Hiệu trưởng 1/1/1968 trandinhloc68@gmail.com 0986958586
2 Lương Thị Thanh Thúy Phó hiệu trưởng 30/12/1978 luongthuyqs78@gmail.com 0912802800
3 Trần Thị Quỳnh Dao Tổ phó CM 15/10/1976 quynhdaoqs@gmail.com 0948198100
4 Đỗ Thị Tiến Diễm Giáo viên 09/09/1975 diemqs@gmail.com 0388589558
5 Trần Thị Gái Giáo viên 19/02/1978 tranthigai1978@gmail.com 0948369348
6 Trần Thị Hằng Nhân viên 10/10/1989 hangdn10@gmail.com 0935537090
7 Hà Thị Hiền Giáo viên 10/01/1977 hahienqson77@gmail.com 0918765600
8 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 02/01/1985 nguyenhien0947851365@gmail.com 0947851365
9 Lê Thị Hồ Giáo viên 10/07/1980 thiho3@gmail.com 0916894520
10 Lê Văn Hoàng Giáo viên 08/05/1965 levanhoanggv@gmail.com 0911924647
11 Nguyễn Mậu Hối Giáo viên 27/11/1966 mauhoi66@gmail.com 0913522252
12 Nguyễn Thị Bích Huệ Giáo viên 11/10/1983 nguyenthao51207@gmail.com 0941020800
13 Nguyễn Phước Lê Huy Giáo viên 05/08/1975 nguyenphuoclehuy@mail.com 0983509464
14 Nguyễn Ngọc Lân Nhân viên 20/01/1979 ngoclandgqn@gmail.com 0986209347
15 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên 08/01/1986 kimloan.gvql@gmail.com 0942342081
16 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Giáo viên 24/10/1978 mylocqs@gmail.com 0943041011
17 Cao Thị Thanh Minh Giáo viên 01/03/1979 caothanhminhdpqs@gmail.com 0917087131
18 Hồ Văn Minh TPT 01/01/1979 vanminhqsqn@gmail.com 0912817063
19 Nguyễn Anh Minh Giáo viên 20/01/1968 nanhminh3@gmail.com 0836004283
20 Nguyễn Thị Thiên Nga Giáo viên 02/09/1983 ngathien84@gmail.com 0947278984
21 Nguyễn Hoàng Phố Giáo viên 10/11/1988 hoangphoqs@gmail.com 0986145474
22 Nguyễn Thị Phụng Tổ phó CM 04/04/1982 phungnt82@gmail.com 0911864179
23 Lương Thị Phương Giáo viên 25/09/1982 phuphuong82@gmail.com.vn 0332976316
24 Lê Thị Minh Thành CTCĐ 07/07/1970 minhthanhqs72@gmail.com 0839744519
25 Nguyễn Thanh Giáo viên 24/12/1968 nguyenthanhtheduc1968@gmail.com 0846052712
26 Phạm Duy Thành Giáo viên 16/10/1984 duythanh1610@gmail.com 0858932937
27 Trần Thị Hồng Thanh Giáo viên 29/11/1977 hongthanhqs@gmail.com 0913300717
28 Huỳnh Thị Thu Thảo Giáo viên 27/08/1988   0339897470
29 Đinh Thị Xuân Thời Tổ trưởng CM 10/11/1975 xuanthoiqs75@gmail.com 0942590564
30 Nguyễn Thị Thu Tổ phó CM 15/11/1982 thunguyenqsqn@gmail.com 0833318300
31 Nguyễn Thị Hồng Thuận Tổ trưởng CM 01/05/1979 thuannguyenqs@gmail.com 0945341807
32 Lê Thị Thúy Tổ phó CM 10/03/1977 lethuydpqs@gmail.com 0912788348
33 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên 01/02/1978 thuylydp@gmail.com 0948298188
34 Đinh Vũ Kiều Trang Giáo viên 05/08/1985 dvktrang@gmail.com 0886640459
35 Hồ Thị Trinh Giáo viên 05/05/1992 trinh234437@gmail.com 0398514234
36 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tổ trưởng VP 08/10/1982 tuyettrinhtin@gmail.com 0905167448
37 Trần Đình Trọng Giáo viên 05/10/1964 tdtrong1964@gmail.com 0847006449
38 Lê Thị Thanh Yên Giáo viên 24/03/1991 lethanhyen.qs@gmail.com 0943622407
39 Thái Thị Thảo Nhân viên      

Hình ảnh nhà trường

Liên kết