Danh mục

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 28
Tháng này 4802
Tổng truy cập 898530

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2024

Lượt xem: 865. Ngày đăng: 08:34 14/12/2023

Đại hội chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2022-2024 đã diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Tại hội trường trường THCS Đông Phú Đại hội có mặt 23 đảng viên trên tổng số 23 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

ĐẢNG UỶ TT ĐÔNG PHÚ                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS ĐÔNG PHÚ                  

     Đông Phú, ngày 03 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú lần thứ XV- nhiệm kỳ: 2022-2024

 

Đại hội Chi bộ trường THCS Đông Phú nhiệm kỳ 2022-2024 đã diễn ra vào lúc 14h00 giờ ngày 03 tháng 3 năm 2022. Tại hội trường trường THCS Đông Phú

 

Đại hội có mặt 23 đảng viên trên tổng số 24 đảng viên được triệu tập. Đại hội đã thảo luận và đi đến thống quyết nghị như sau:

 

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội với những nội dung chính như sau:

  1. Đánh giá khái quát tình hình nhiệm kỳ 2019-2021:

Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể  thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành giáo dục.

Chi bộ lãnh đạo xây dựng chính quyền, công đoàn, liên đội thành những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật và  điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Trường THCS Đông Phú 2 năm liền  trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc được Giám đốc Sở giáo dục tặng giấy khen. Trường được Sở GDĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và KĐCL cấp độ 3 vào tháng 11 năm 2021.

- Công đoàn vững mạnh được Liên đoàn lao động Huyện tặng giấy khen.

- Liên đội xuất sắc tiêu biểu.

II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024:

2.1. Phương hướng chung:

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách  Hồ Chí Minh", cuộc vận động  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục đạo đức học sinh; chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học, lưu ban. Giữ vững thành  tích dẫn đầu bậc học THCS ngành giáo dục huyện.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho các hoạt động giáo dục nhà trường. Tiếp tục duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư 18/2018/BGDĐT về công tác KĐCL và trường chuẩn quốc gia đã đạt được.

2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu;

* Về công tác xây dựng đảng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống:

          -Tiếp tục thực hiện cuộc vận đông xây dựng chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ngang tầm nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.

          - Chú trọng công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu phát triển 02 đảng viên mới.

-Tăng cường công tác kiểm tra để mọi cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi suy thoái trong nội bộ Đảng; phòng chống các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong CB, đảng viên.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2024 có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ một đến ba đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Thi đua “Dạy tốt, học tốt”

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học và qui chế chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục; chú trọng công tác giáo dục hạnh kiểm học sinh. Hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học.

-  Đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, giữ vững  là đơn vị dẫn đầu về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Phấn đấu là đơn vị dẫn đầu khối THCS.

* Xây dựng chính quyền và các đoàn thể.

          - Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ cường, kỷ luật trong quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng và thường xuyên thực hiện chức năng kiểm tra giám sát.

          - Tăng cường  sự lãnh đạo chi bộ để chính quyền, công đoàn, đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện rõ vai trò, chức năng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

- Phấn đấu giữ vững chính quyền, công đoàn, liên đội vững mạnh xuất sắc dẫn đầu toàn huyện.

* Xây dựng trường chuẩn quốc gia và đạt chuẩn KĐCLGD

Củng cố duy trì và phát huy các tiêu chí tiêu chuẩn đạt được ở chuẩn quốc gia, trường KĐCLGD cấp độ 3 đã đạt  được để nâng cao  chất lượng giáo dục nhà trường; Tổ chức rà soát tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Thông tư 18/2018/BGDĐT

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, có tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ cơ quan đơn vị.

Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm.

Tích cực tham mưu để Đảng uỷ, chính quyền địa phương  ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết về giáo dục.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao, từng đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động, tuân thủ tuyệt đối vào sự lãnh đạo chi ủy chi bộ, phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Lãnh đạo để chính quyền, công đoàn, liên đội hoạt động hiệu quả nhằm đẩy nhanh sự phát triển của nhà trường

           Tranh thủ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của cấp quản lý giáo dục; sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là sự nhiệt tình ủng hộ của toàn thể cha mẹ học sinh nhà trường để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chí tiêu chuẩn quy định hiện hành nhằm phục vụ tôt nhất cho hoạt động giáo dục nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

Giao Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024 khóa mới lãnh đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XX  nhiệm kỳ 2022-2024

Nghị quyết này được Đại hội chi bộ THCS Đông Phú lần thứ XV nhiệm kỳ 2022-2024 thông qua lúc 15 giờ 55  ngày 03 tháng 3 năm 2022 có 100% đảng viên chính thức tán thành.

    Nơi nhận:                                                                         TM/ CHI ỦY-CHI BỘ

- BTV đảng ủy (b/cáo);                                                                        BÍ THƯ

- Các đ/c chi ủy viên;

- Lưu HSCB.

 

 

 

                                                                                                                Trần Đình Lộc

Tin liên quan

Hình ảnh nhà trường

Liên kết